Občianstvo Svätej Lucia, ktorý sa môže prihlásiť

Občianstvo Svätej Lucia, ktorý sa môže prihlásiť

Každý, kto chce podať žiadosť do Programu občianstva podľa investícií, musí spĺňať tieto minimálne kritériá:

 • Musí mať najmenej 18 rokov;
 • Uspokojte minimálnu kvalifikovanú investíciu v jednej z nasledujúcich kategórií -
  • Národný hospodársky fond Svätej Lucia;
  • Schválený vývoj nehnuteľností;
  • Schválený projekt Enterprise; alebo
  • Nákup štátnych dlhopisov
 • Uveďte podrobnosti a dôkazy o navrhovanej kvalifikovanej investícii;
 • Zložiť previerku povinnej starostlivosti spolu so svojimi oprávnenými závislými osobami vo veku nad 16 rokov;
 • Poskytovať úplné a pravdivé informácie o všetkých záležitostiach týkajúcich sa žiadosti; a
 • Na požiadanie uhradte potrebné nevratné poplatky za spracovanie, starostlivosť a administratívne poplatky.